Wat zijn bitcoins?

In deze blog ga ik terug naar de basis van het ontstaan en de toegevoegde waarde van Bitcoin. Je hoort veel over Bitcoin maar de meest basale vraag “wat zijn bitcoins?” wordt vaak niet of veel te technisch beantwoord. Mocht je zo stoer zijn om het hele artikel te lezen (±20 minuten) dan kom je als laatste bij het onderwerp “de waarde van Bitcoin”. Veel leesplezier. 😊

Wat zijn bitcoins?

Bitcoin is een private gedecentraliseerde digitale cryptocurrency. Niet schrikken, ik ga het hieronder uitleggen met daarbij de context vanuit het ontstaan en de toegevoegde waarde van Bitcoin. 

Bitcoin is een “cryptocurrency

“Crypto” zegt iets over de beveiliging die er bij Bitcoin gebruikt wordt en “currency” over het doel van de toegevoegde waarde van Bitcoin. Cryptografie wordt gebruikt om gegevens over te dragen die niet leesbaar mogen zijn door andere partijen. Enkel de zender en ontvanger beschikken over de juiste sleutel om de gegevens terug om te zetten in hun originele vorm. De bekendste vorm van cryptografie is te zien bij het gebruik van WhatsApp. Als je een nieuw chat-gesprek start dan krijg je de tekst: “Berichten en oproepen in deze chat zijn nu beveiligd met end-to-end encryptie.” Bij Bitcoin gaat dit over transacties van een schaars goed….bitcoins. Waarbij de sleutels die gebruikt worden de ondertekening van de transactie vormen en deze bekrachtigen daarmee de overdracht. De cryptografische beveiliging zit zowel in het gebruik van sleutels en door de manier waarop de transacties vastgelegd worden in de blockchain. De blockchain kan je zien als het grootboek waar alle bitcoin-transacties die er ooit plaats gevonden hebben liggen vastgelegd. Deze transacties zijn voor iedereen inzichtelijk en nooit meer te wijzigen. Blockchain wordt gezien als zeer veilig. Een standpunt dat ook door DNB wordt onderschreven naast de nadelen die de opkomende technologie nog steeds heeft. In tegenstelling tot de encryptie bij WhatsApp is de bitcoin-transactie niet verborgen door encryptie, bij Bitcoin is de inhoud gewoon te lezen. Bitcoin heeft een open grootboek, de blockchain. Deze kan je in zien via tools zoals o.a. Blockchain.info of Satoshi.info. De zender en ontvanger van de transactie zijn pseudo-anoniem gemaakt door encryptie. In gewone mensen taal: bij Whatsapp kan er niemand anders je bericht lezen. Bij Bitcoin kan iedereen je transactie inzien maar weet niemand wie die transactie doet.

Satoshi.jpg
Whitepaper.png

Is Bitcoin een currency? Zie hier de definitie van geld en oordeel zelf. De uitvinder van Bitcoin is Satoshi Nakamoto. Zijn whitepaper heeft de titel “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System”. Slechts één keer gebruikt hij in zijn whitepaper het woord “currency” en dan doet hij dat in relatie tot “physical currency” zoals fysieke dollars of euro’s. In de titel gebruikt hij de term “Cash” en in de referentiepagina (pagina 9) naar “B-Money”. Het woord “cryptocurrency” of nog iets beter uitgelegd digital currency geeft exact aan wat Bitcoin is en met welk doel Satoshi Bitcoin heeft uitgevonden. De mogelijkheid van elektronische waardeoverdracht zonder tussenkomst van derden. Bijzonder is dat pas in maart 2018 het woord “cryptotcurrency” is toegevoegd aan het  Merriam-Webster Dictionary (bekend van Encyclopedia Britannica).

Het motief van Satoshi om Bitcoin op te richten moet gezocht worden in de periode van de financiële crisis. De onrechtvaardigheid die hij zag rond de behandeling van de personen en bedrijven die in zijn ogen veroorzaker zijn van de crisis riepen bij hem de noodzaak op om dit in de toekomst te voorkomen en mensen een keuze te bieden om onafhankelijk te zijn van het financiële systeem. Het verloop van de financiële crisis en het ontstaan van Bitcoin lopen synchroon. Is dit toeval? Een uitgebreide tijdlijn van de financiële crisis door de FED vind je hier.

Financiele crisis.png

Bitcoin lost in de ogen van Satoshi een fundamentele oneerlijkheid voor de burger op: “A purely peer-to-peer version of electronic cash would allow online payments to be sent directly from one party to another without going through a financial institution.” Tijdens de financiële crisis zag hij dat grote financiële instellingen gered werden met overheidsgelden die door belastingbetalers opgebracht werden terwijl de top-bestuurders vrij uit gingen. Het “too-big-to-fail”-principe en daarmee de vele miljarden belastinggeld die er naar financiële instellingen moesten gaan om deze te redden, is naar mijn mening een leidmotief voor de oprichting van Bitcoin. Dit heeft hij bekrachtigd door in het eerste grootboek (Genesis-block) van Bitcoin de tekst op te nemen in programmataal (ASCII) “The Times 03/Jan/2009 Chancellor on brink of second bailout for banks”. Dit komt overeen met de voorpagina van de UK Times op 3 januari 2009.

Daarnaast zijn er nog twee belangrijke redenen voor Satoshi om Bitcoin op te richten, namelijk fraudepreventie en bescherming van burgers. Satoshi realiseert zich dat de maatschappelijke kosten van fraude steeds groter worden en dat daarmee het vertrouwen van de burgers afneemt. Het voorkomen van fraude, en daarmee het vergroten van het vertrouwen, is een belangrijk element binnen Bitcoin. Fraudepreventie wordt bij Bitcoin bereikt door het niet te veranderen karakter van de blockchain en transacties zijn niet terug te draaien. Bitcoin dwingt af dat het onmogelijk is om dezelfde bitcoin (of fractie van een bitcoin) twee keer uit te geven. Satoshi heeft een belangrijk principe in Bitcoin weten in te brengen zonder derde partij die dit afdwingt of controleert. Dit principe staat bekend onder de term: “double spending problem (dsp)”. Kort gezegd, hoe voorkom je valsmunterij (Artikel 209 Wetboek van Strafrecht)? Een goede (Nederlandstalige) uitleg van (dsp) vindt je hier.

De bescherming van burgers bereikt Bitcoin doordat bij Bitcoin escrow transacties mogelijk zijn zonder gebruik te maken van een derde partij (bijvoorbeeld derdenrekeningen bij notarissen). De escrow mogelijkheid zit in Bitcoin geprogrammeerd en wordt tot op heden nog niet echt gebruikt. Een beschrijving van de verschillende escrow mogelijkheden van Bitcoin vindt je hier. In de toekomst zal dit zeker een zeer wenselijke en veel gebruikte functionaliteit worden mits de gebruikersvriendelijkheid beter wordt en wij als consument het gaan afdwingen bij grote of belangrijke transacties. Waarom zou je het tegenpartijrisico willen lopen als er een zeer goed en goedkoop alternatief bestaat om dit te voorkomen? Een goede interactieve tijdlijn over de geschiedenis van Bitcoin vind je hier.

Is Bitcoin een currency? Zeker wel. Bitcoin is een betaalmiddel op zeer veel plaatsen in de wereld. Steeds meer bedrijven accepteren Bitcoin en het mooiste voorbeeld bestaat in Nederland: Arnhem is de Bitcoin hoofdstad van de wereld waar 3 ondernemers (BitKassa.nl) het voor bedrijven gemakkelijk maken om Bitcoin te accepteren. Bitcoin is vanaf 1 april 2017 in Japan een wettig betaalmiddel, wie weet volgt de eurozone snel?

Bitcoin is digitaal

Bitcoin is een virtueel betaalmiddel. Er zijn geen bitcoins geslagen. Een man in New York dacht hier in 2014 anders over en maakte fysieke bitcoins met een private-key er in verstopt. De man is op last van FinCEN (United States Department of the Treasury) gestopt met zijn activiteiten. Lees het artikel hier.  Fysieke bitcoins bestaan alleen als leuke collector-items. Enkele voorbeelden vind je hier. Dus, trap er niet in: fysieke bitcoins (of andere cryptocurrency) hebben alleen verzamelaarswaarde.

Arnhem.jpg

Bitcoin is gedecentraliseerd

Decentraal netwerk.jpg

Eén van de grootste innovaties van Bitcoin is dat het een gedecentraliseerd netwerk is. Een voorbeeld van gedecentraliseerde netwerken zijn: BitTorrent en het internet. Bitcoin is gedecentraliseerd wat betekent dat er geen centrale server is die “uitgezet” kan worden. Alle servers die bij Bitcoin “nodes” heten, functioneren als “centrale” server en communiceren met elkaar wat volgens hun “de waarheid” is. Iets specifieker. Bitcoin kent zowel een politieke- (niemand gaat over Bitcoin) als een architectuur- decentralisatie (er is geen centraal infrastructureel punt van falen). Alleen het Bitcoin protocol is gecentraliseerd. Het protocol dwingt af dat alle nodes in het Bitcoin netwerk functioneren als één computer. En omdat iedereen een node kan starten (of stoppen) zal het protocol altijd blijven draaien (behalve als er een wereldwijde elektriciteit-black-out komt of als alle nodes uitgezet worden). Op dit moment zijn er 9946 nodes in de wereld. Op deze site krijg je een overzicht waar deze nodes zich bevinden.

privacy.jpg

Decentralisatie staat synoniem aan privacy. Dat klinkt ver gezocht maar dat is het niet. Het cyperpunk manifesto door Eric Hughes (9 maart 1993) had het recht op privacy al hoog in het vaandel staan. Zowel Bittorrent als Bitcoin zijn innovaties die voort komen uit de cypherpunk community. Een artikel (in het Nederlands) over deze community vind je hier. Privacy is van alle tijden. Door de opkomst van de app’s op onze smartphones hebben we onze privacy steeds meer verkocht voor gemak en service met alle gevolgen van dien en de laatste Facebook-lek als recent hoogtepunt. Uiteindelijk geven we altijd toestemming…toch? Vanuit de wet GDPR/AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) wordt bepaald welke rechten individuen hebben met betrekking tot hun data en welke plichten bedrijven en overheden hebben ten aanzien van de data die ze verkrijgen. De sprekende voorbeelden zijn Google, Facebook en alle overheden/bedrijven en financiële instellingen waar je elektronisch informatie mee uitwisselt. Er is geen bedrijf dat jou een dienst levert die geen data van jou verzamelt. Vandaar de noodzaak van PSDII (uniforme betaalmarkt door het vergroten van concurrentie en verlaging kosten in de Europese unie) en GDPR/AVG. De wet helpt de consument door transparantie en concurrentie te bevorderen en meer zeggenschap te leggen bij de consument, maar dat is nog geen privacy. Echte privacy ontstaat pas bij zero-knowledge-based-information-systems waarbij jij de eigenaar bent van jouw data en je enkel en alleen de data levert die van belang is voor de dienst die geleverd wordt. Een goed voorbeeld van een startup die dit hoger doel nastreeft is Schluss. Decentrale systemen zoals Bitcoin en toekomstige blockchain toepassingen maken “zero-knowledge-based” interactie (en dus vergroting van privacy) mogelijk. De ING ziet dit voordeel en doet mee aan de ontwikkeling hier van.

De moeilijkheid bij decentrale systemen is overheidsregulering. Het feit dat er geen centrale organisatie is maakt het lastig om deze aan te spreken of te vervolgen voor het faciliteren van witwassen of het financieren van terroristen (Wwft). De ECB en DNB gaan hier voorzichtig mee om en geven aan bezig te zijn met passende wetgeving alhoewel het erg moeilijk blijkt te zijn. In Amerika doen ze dit anders en in januari 2014 klagen ze Charly Schrem aan die als eerste zijn hoofd boven het maaiveld uit stak en Bitcoins verkocht heeft aan iemand die er drugs mee kocht op Silk Road. Hij is hier ook daadwerkelijk voor veroordeeld. Zie casus van People vs Charles Schrem (nieuws artikel van Time). De juridische aanklacht vind je hier.

Bitcoin is privaat

Evaluation meritocratie.jpg

Bitcoin is niet opgezet door een bedrijf of overheidsinstelling. Er is geen enkele instantie die aangesproken kan worden op de werking of ontwikkeling van Bitcoin. Geen callcenter dat je kan bellen bij vragen of problemen. Het beheer en de ontwikkeling van het Bitcoin protocol gebeurt door Bitcoin Core. Een interessant artikel van Jimmy Song over de werking van Bitcoin Core vindt je hier. Bitcoin Core is een meritocratie en staat onder leiding van Vladimir van der Laan. Leiding is eigenlijk een groot woord. In een meritocratie ben je wat je doet en Vladimir heeft zich al jaren bewezen als lead-developer. Hij treedt slechts zelden op de voorgrond. Hij is slechts 1 van de drie door MIT betaalde developers en hij is een Nederlander. De overige ruim 100 developers die bijdragen aan de ontwikkeling en stabiliteit van het Bitcoin protocol zijn vrijwilligers. Iedereen mag en kan participeren. De Bitcoin meritocratie heeft voor- en nadelen. Een voordeel is dat alleen de beste en meest uitgekauwde oplossingen daadwerkelijk opgenomen worden in het Bitcoin-protocol met daarbij een zeer hoge kwaliteitstandaard van de programmatuur tot gevolg. Het nadeel is dat er heel veel discussie en gedoe ontstaat bij de richting die Bitcoin op zou moeten gaan en die zich over meerdere jaren kan uitstrekken. Het scaling-debate (door Daniel Morgan) en de hard-fork (afsplitsing van Bitcoin) van Bitcoin-Cash zijn hier een voorbeeld van. De mogelijkheid van een hard-fork is een inherente consequentie van het open karakter van Bitcoin. De Bitcoin programmatuur is open-source en kan dus door iedereen gedownload en aanpast worden naar eigen inzicht. Inmiddels bestaan er heel veel afsplitsingen van Bitcoin. Een zeker niet limitatief rijtje: Bitcoin Diamond, BitcoinX, Bitcoin GOD, Bitcoin Private, Bitcoin Cash Plus…..etc etc etc. Deze zijn te vinden op 99bitcoins.com.

De waarde van Bitcoin

rule them all.jpg

De waarde die Bitcoin heeft, is de waarde die wij er aan toekennen. Intrinsiek heeft Bitcoin geen waarde. Echter door de innovaties die er onder Bitcoin liggen en de behoefte van mensen om zelf te kunnen kiezen zorgt voor de waarde van Bitcoin. Bitcoin maakt het mogelijk om gemakkelijk digitale waarde direct, over landsgrenzen heen voor zeer lage kosten te doen zonder betrokkenheid van derde partijen. Dit zorgt voor een stijgende populariteit (en dus toenemende vraag en koers ontwikkeling) van Bitcoin. Bitcoin zal geen banken vervangen net zoals dat email geen post heeft vervangen en Whatsapp niet het telefoon gesprek. Bitcoin biedt ons de mogelijkheid om te kiezen. Bitcoin en de daaronder liggende blockchain technologie zal in de komende jaren een belangrijke innovatie blijken te zijn die voor alle partijen voordelen oplevert. Een toegenomen snelheid van transactieverwerking, vergroting van transparantie in goederenstromen, het voorkomen of achterhalen van fraude en een vergroting van de privacy van ons allemaal.

Bedenk je dan; het is gestart met Bitcoin!

Stefan Taubert
www.cryptotaub.com

Alles in dit artikel moet opgevat worden als mijn persoonlijke mening en op geen enkele wijze is dit bedoeld als beleggingsadvies. Mochten er fouten of verkeerde verwijzingen ingeslopen zijn dan verbeter ik ze graag. Neem gerust contact met me op via stefan@cryptotaub.com . Heeft dit artikel je interesse gewekt en wil je op een laagdrempelige manier kennis maken met Bitcoin dan kan je hier de Bitcoin Starterskit bestellen of via mijn website: www.cryptotaub.com

Voorkant BSK.PNG