Disclaimer

De door CryptoTaub verstrekte informatie is geen aanbod, beleggingsadvies of financiële dienst, zoals onder andere bedoeld in de WFT. De op of via deze website aangeboden informatie mag en kan dan ook niet worden gebruikt als, of in plaats van, enige vorm van advies. Beslissingen die u neemt op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico. CryptoTaub is nadrukkelijk niet aansprakelijk voor de gevolgen van enig handelen of nalaten op basis van de inhoud van deze website.